Podaci o trgovcu

Podaci o trgovcu

Poslovno ime: S CONSUL SVET DOO VELIKA MOŠTANICA

Skraćeno poslovno ime: S CONSUL SVET

Adresa: IVANA BLAGOJEVIĆA 25, 11262 VELIKA MOŠTANICA

Delatnost i šifra delatnosti: 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko

Matični broj: 20191155

Poreski broj:  104778709

Web adresa: www.opremikancelariju.rs

Kontakt telefon: 011/3442848

Kontakt email: info@opremikancelariju.rs