https://www.opremikancelariju.rs/g.aspx
Otvoreni portal
Fascikle za dokumenta

Kartonske i plastične fascikle su namenjene za koričenje tenderske dokumentacije, prikupljanje papira za knjigovodju, prenos dokumenata  s lokacije na lokaciju, arhiviranje.

Kartonske fascikle sa gumom i klapnama su dosta sigurno rešenje za prenos dokumentacije, fascikle sa mehanizmom za povezivanje tenderske dokuentacije dok se plastične fascikle koriste za privremeno čuvanje novca ili skupljanje papira.

Druga vrsta fascikli su one sa ručkom u kojima se čuvaju fakture, otpremnice koje se kasnije raznose po poslovnicama ili radnjama a fascikle sa 6 i 12 pregrada se mogu korisiti izmedju ostalog i za sortiranje mesečnih računa.

Posebna vrsta su viseće fascikle koju su namenjene isključivo za arhiviranje i uu posebne držače za fascikle one se postavljaju u fioke i u njih se odlažu papiri po odredjenom rasporedu.