Politika privatnosti

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da S Consul SVeT d.o.o. nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

Garancija privatnosti naših korisnika

Kako veoma cenimo odnos koji imamo sa našim kupcima odlučili smo se za praksu odgovorne upotrebe i korišćenja ličnih informacija. Posvećujemo izuzetnu pažnju čuvanju Vaših ličnih podataka i postupamo u saglasnosti sa svim važećim državnim zakonima o privatnosti Republike Srbije kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

Izjava o zaštiti, prikupljanju i korišćenju ličnih podataka korisnika

U ime S Consul SVeT d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni S Consul SVeT d.o.o. i pridruženih kompanija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

S Consul SVeT d.o.o. i pridružene kompanije se pridržavaju sledećih principa pri prikupljanju, korišćenju, sigurnosti i deljenju ličnih podataka korisnika:

 • OBAVEŠTAVANJE - Kada Vam tražimo lične informacije, reći ćemo Vam zašto su nam potrebne i kako ćemo ih koristiti.
 • MOGUĆNOST IZBORA - Kada Vas kontaktiramo za potrebe marketinga, obavestićemo Vas kako da uklonite Vaše podatke sa budućih marketinških kampanja.
 • SIGURNOST - Koristićemo primerene mere obezbeđenja da zaštitimo Vaše privatne podatke.
 • USTUPANJE - Kada delimo Vaše informacije sa drugim kompanijama koje pomažu u pružanju usluga, zahtevaćemo od njih da primenjuju sve važeće zakone u vezi privatnosti Vaših podataka
 • Svaki član S Consul SVeT d.o.o. kompanije i/ili svaki internet portal objavljen od strane S Consul SVeT d.o.o. ili njegovih kompanija može imati svoju posebnu politiku prvatnosti koju oni mogu modifikovati po potrebi, a u saglasnosti sa ovim principima.

Politika privatnosti scs.rs

Sledeća politika privatnosti opisuje način korišćenja Vaših ličnih informacija koje poveravate scs.rs portalu. Kada nam saopštavate Vaše privatne informacije slažete se, razumete i prihvatate način korišćenja informacija opisanih u ovoj politici.

Ova politika privatnosti ne mora važiti za druge internet stranice dostupne preko S Consul SVeT d.o.o. Naš web portal sadrži linkove ka drugim internet stranicama u vlasništvu trećih lica, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na portale trećih lica koje prikazuju S Consul SVeT d.o.o. zaštitni znak. Savetujemo Vas da pročitate politike privatnosti tih portala i upoznate se sa načinom na koji oni prikupljaju, koriste, ustupaju i obezbeđuju Vaše podatke.

SADRŽAJ:

Informacije koje prikupljamo
Korišćenje Vaših ličnih podataka
Lični podaci dostavljeni S Consul SVeT d.o.o. od treće strane
Ustupanje Vaših podataka
Dopunjavanje Vaših podataka
Sigurnost Vaših podataka
Cookies, Clikstream tehnologija i usluga trećih lica
Prikupljanje ličnih informacija dece
Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka
Promena politike privatnosti

Informacije koje prikupljamo

Kroz korišćenje scs.rs portala možemo prikupiti sledeće Vaše lične podatke:

Kontakt informacije, uključujući ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, email adresu, podatke o kompanjiji i dodatne atribute koji ukazuju na prirodu Vašeg interesovanja za sadržajem scs.rs portala.

 • Podatke o porudžbini, informacije bitne za način plaćanja, fakturisanje i dostavu

Dok kupujete ili koristite naše servise, možemo od Vas tražiti da nam dostavite Vaše lične podatke. Na primer, kada:

 • Kupujete proizvode ili usluge
 • Kreirate Vaš nalog na scs.rs web portalu
 • Ugovarate vreme isporuke
 • Učestvujete u nagradnim igrama, promocijama ili istraživanjima
 • Kontaktirate S Consul SVeT d.o.o. sa pitanjima ili upitima
 • Učestvujete u drugim aktivnostima sa ili preko scs.rs web portala

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke koristimo u svrhe koje uključuju ali se ne ograničavaju samo na:

 • Ispunjenja zahteva za nabavkom proizvoda ili usluge
 • Praćenja i potvrde porudžbina
 • Dostave proizvoda
 • Davanja usluge pomoći kupcima
 • Vođenja nagradnih igara, promocija ili anketa
 • Sprovođenja istraživanja i analize
 • Slanja marketinških ponuda
 • Izvršavanja drugih poslovnih aktivnosti po potrebi

Lični podaci dostavljeni S Consul SVeT d.o.o. od treće strane

Podaci od/o prijateljima ili porodici

Ako nam dostavite informacije o drugima ili drugi nama dostave Vaše informacije, koristićemo te informacije isključivo za namenu za koje su one date. Primeri uključuju informaciju o prijateljevoj/prijateljičinoj dostavnoj adresi ili korišćenje opcije "Ukaži prijatelju/ci" u našim marketinskim email porukama.

Informacije od trećih lica

S Consul SVeT d.o.o. obezbeđjuje informacije o potrošačima od trećih lica u nameri unapređenja tačnosti naše korisničke baze podataka, boljeg razumevanja potreba naših korisnika i idetifikacije potencijalnih kupaca.

Ustupanje Vaših ličnih podataka

S Consul SVeT d.o.o. ne prodaje i/ili iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

- Može se nekada desiti da Vaši lični podaci budu dostupni drugim S Consul SVeT d.o.o. kompanijama. Ove kompanije mogu koristiti te informacije isključivo u svrhu ponude proizvoda i servisa koji Vas mogu zanimati. S Consul SVeT d.o.o. može ustupiti podatke određenim trećim licima kao što su naši agenti, uslužni radnici i drugi predstavnici koji deluju u naše ime i za određene svrhe. Na primer:

 • Popunjavanje porudžbina
 • Slanje marketinših obaveštenja
 • Dostava pošiljki
 • U svrhu knjgovodstvenih poslova
 • Sprovođenje istraživanja, analiza i anketa
 • Slanje regularne i e-mail pošte u ime S Consul SVeT d.o.o.

Treća lica sa kojima sarađjujemo su ovlašćena da koriste Vaše podatke samo u svrhu obavljanja usluga za koje su angažovane. Oni su u obavezi da se povinuju pravilima naše politike privatnosti uključujući sve moguće mere sigurnosti Vaših ličnih podataka.

- Takođe, možemo ustupati grupne podatke sa trećim licima u svrhu analiza i istraživanja. Ti podaci ne sadrže ime, adresu ili bilo koju drugu prepoznatljivu informaciju pomoću koje bi mogli biti identifikovani

- U slučaju potrebe, možemo biti u obavezi da ustupimo Vaše lične podatke po zahtevu vazeće sudske naredbe, sudskog poziva, državne istrage ili u drugim zakonom obavezujućim situacijama. Zadržavamo pravo da obavestimo nadležne organe i agencije o svim aktivnostima za koje mi, po slobodnom uverenju, verujemo da su u suprotnošću sa zakonom.

- Možemo objaviti neke Vaše lične podatke kada verujemo da je ta informacija potrebna da bi se zastitila prava, imovina i sigurnost nas i drugih.

- Lične informacije se mogu preneti i u slučaju prodaje kompanije, udruživanja, preuzimanja ili po nekom sličnom događaju.

Dopunjavaje Vaših ličnih podataka

Za dopunjavanje i upravljanje Vašim ličnim podacima ste odgovorni Vi sami. To u svako doba možete uraditi preko opcije Moj nalog na scs.rs web portalu. Zaržavamo samo pravo ispravljanja pravopisnih grešaka u Vašim ličnim podacima.

Trajno uklanjanje Vaših ličnih informacija je moguće samo na osnovu Vašeg pismenog zahteva koji možete poslati na dole navedene adrese. Posle brisanja Vaših podataka, ukoliko ste Već kupovali na našem web portalu informacije o transakciji, a sa njom i Vaši lični podaci, će biti čuvani izvestan period. Na to nas obavezuju pozitivni zakonski propisi država Republike Srbije.

Sigurnost Vaših podataka

Kada kupujete na scs.rs koristimo sve moguće mere sigurnosti u obezbeđivanju Vaših ličnih podataka koje su pod našom kontrolom i shodno tome ograničavamo pristup istim. scs.rs . ne može garantovati sigurnost i poverljivost bilo kojih informacija dobijenih od Vas putem e-mail poruke. To radite na sopstveni rizik.

Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

 • -da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
 • -da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
 • -da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
 • -da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da S Consul SVeT d.o.o. više nisu potrebni Vaši podaci;
 • -da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
 • -da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.


Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su e-mail adresa [email protected]

Izbor lične lozinke na scs.rs

Kada kreirate Vaš nalog na scs.rs neophodno je da formirate lozinku. Da bi imali maksimalni nivo zaštite, potrebno je da sastavite od najmanje 6 a najviše od 30 karaktera, koristeći kombinaciju brojeva i slova. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i informacija na nalogu. Imate mogućnost da kupujete na scs.rs web portalu bez kreiranja naloga, ali, potrebno je da svaki put unosite lične podatke kada se to od Vas zahteva.

Otvaranje korisničkog naloga na www.opremikancelariju.rs sajtu

Kada odlučite da se registrujete na našem sajtu odnosno da kreirate Vaš personalizovani profil, u tu svrhu prikupljamo sledeće podatke:

Obavezni podaci:

 • ime i prezime;
 • e-mail adresa
 • lozinka


U slučaju da kao registrovani korisnik sa Vašeg profila odlučite da kupite neki od naših proizvoda dostupnih na našoj internet stranici, a u skladu sa našim Uslovima poslovanja, u cilju izvršenja transakcije i isporuke robe, pored podataka o Vama kao registrovanog korisnika možemo da zahtevamo dodatne podatke.

Napominjemo da ni u kom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost, brisanjem profila, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke (kao što to radimo sa učesnicima nagradnih igara).

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

Napominjemo, da kada su u pitanju podaci o kupovini, svaki kupac može sam da odradi depersonalizaciju podataka i pre isteka propisanih rokova. Depersonalizacija se vrši preko linka koji se kupcu dostavlja putem generičkog mail-a prilikom uspešnog kreiranja porudžbenice.

Bezbednosne mere

Kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti S Consul SVeT d.o.o. je usvojio čitav niz pravila koja regulišu obradu i zaštitu podataka o ličnosti.

Implementirani su različiti mehanizmi, poput obavezne obuke svih zaposlenih za postupanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima o ličnosti je dozvoljen samo ovlašćenim licima, a pored toga postoje i jake politike lozinki. Pored navedenog S Consul SVeT d.o.o. je imenovao i lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom.

Pored navedenog S Consul SVeT d.o.o. svojim korisnicima omogućava depersonalizaciju podataka, mogućnost preuzimanja svih ličnih podataka koji se nalaze na sajtu (podaci o nalogu, porudžbine, komentari, želje...), i doneta je jaka politika lozinki na ličnim profilima (najmanje 6 karaktera, mala i velika slova, brojeve i znakove interpunkcije).

S Consul SVeT d.o.o. stalno prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosne mere, a sve kako bi sprečio neovlašćeni pristup, gubitak ili unišenje podataka o ličnosti.


Cookies, Clikstream tehnologija i usluge trećih lica

Cookie

Cookie ili kolačić je mali dokument koji internet stranica ili email poruka može da sačuva na Vašem pretraživaču, a onda i na hard disku Vašeg računara. scs.rs web portal i email servisi koriste kolačiće u cilju kreiranja lakšeg i jednostavnjeg procesa kupovine. Kolačići simuliraju stalnu konekciju između Vašeg računara i našeg servera i dozvoljavaju nam da "zapamtimo" informacije o Vašim navikama i kretanju kroz scs.rs web portal. Takođe, omogućavaju Vam da se krećete po nekim delovima web portala bez ponovne prijave. scs.rs koristi alate drugih proizvođača da sačuva kolačiće na Vašem računaru a oni nisu sposobni da prikupe informacije koje su direktno povezane sa Vašom ličnošću.

Iako kolačići mogu sadržati jedinstvenu korisničku indetifikaciju, oni ne prikupljaju niti čuvaju podatke koji indetifikuju osobu. Ipak, na raspolagaju imate opciju da sačuvate podatke o prijavi (korisničko ime i lozinku) na scs.rs u kolačiću tako da će te biti zapamćeni kada ponovo počnete korišćenje scs.rs web portala. Ova opcija se nalazi na stranici za prijavu. Neiskusnim korisnicima računara i initerneta ne preporučujemo da je koriste. Možda nije lakše uvek unositi korisničko ime i lozinku ali je mnogo sigurnije.
Možete podesiti Vaš pretraživač da ne prima cookies. Tada, bez uključene opcije preuzimanja kolačića, nećete biti u mogućnosti da se prijavite, pregledate sadržaj ili kupujete na scs.rs web portalu.

Clickstream tehnologija

scs.rs automatski prikuplja clickstream informacije (informacije o sledljivosti klika mišem) kao što su URL adresa internet stranice koju ste posetili pre posete scs.rs , koje strane ste posetili na našem web portalu, koji pretraživač koristite pri pregledanju naše stranice, koje ključne reči ste koristili u opciji "potraži" kao i druge informacije. Ovi anonimni clickstream podaci omogućavaju naše kupcima lakšu kupovinu i pomažu našem osoblju da bolje razume kako posetioci koriste scs.rs web portal.

Usluge trećih lica

scs.rs web portal koristi usluge trećih lica za postavljanje naših reklama širom interneta i za analiziranje internet protoka u naše ime. Oni mogu prikupljati anonimne informacije o Vašoj poseti scs.rs portalu i Vašoj interakciji sa sadržajem naših oglasa. Ove kompanije mogu koristiti tehnologiju sličnu gore navedenoj a u cilju merenja efektivnosti oglasa i email poruka. Isto tako, oni mogu koristiti informacije o Vašim posetama našoj internet stranici da bi nam omogućili ciljanu reklamu za naše proizvode i usluge.
U ovom slučaju nijedna lična informacija koja Vas može indetifikovati nije ustupljena. Ovim servisima ustupamo samo anonimne informacije u grupnom obliku, sa ciljem analize i unapredjenja našeg web portala. Ako Vam je potrebno više informacija o ovim aktivnostima i vašem pravu da se ove informacije ne koriste od strane trećih lica u svrhu reklame posetite stranicu poverenik.org.rs.

Prikupljanje ličnih informacija dece

Odlučni smo u zaštiti ličnih podataka dece. Lični podaci dece ispod 13 (slovima: TRINAEST) godina starosti se ne prikupljaju sa namerom ili sa našim znanjem.

U cilju prevencije prodaje proizvoda licima mlađim od 13 godina, S Consul SVeT prilikom kupovine kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o godini i mesecu rođenja.

Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka

Ukoliko smatrate da je Vaša privatnost i sigurnost zloupotrebljena od strane scs.rs S Consul SVeT d.o.o. molimo Vas da što pre prijavite povredu vaših prava. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ove politike stojimo Vam na raspolaganju za detaljnija objašnjenja. Po prijemu Vašeg zahteva, odgovorićemo u roku od 5 radnih dana. Možete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Pozovite: +381 11 344-28-48

Pošaljite email poruku na: [email protected]

Pošaljite pismo na:

S Consul SVeT d.o.o.
n/r: Briga o korisnicima/Privatnost
Ivana Blagojevića 25, 11262 Velika Moštanica, SRBIJA