https://www.opremikancelariju.rs/g.aspx
Otvoreni portal
Arhivske kutije Arhivske kutije, osim što štede prostor u kancelariji i pomažu u
sortiranju i odlaganju dokumenata, javljaju se i kao rešenje pri
arhiviranju dokumenata koji vam nisu neophodni u svakodnevnom radu,
postaju sve važniji kancelarijski pribor!

Mnogi dokumenti imaju posebne zahteve kada je u pitanju arhiviranje i
arhivske kutije koje ne oštećuju dokumenta, u njih pohranjena, su sada
više nego potreba.

Što se tiče dizajna arhivskih kutija on je standardan, mogu biti sa ili
bez poklopca, a materijal od kog su napravljene je čvrst višeslojni
karton što obezbeđuje izdržljivost, postojanost i zaštitu dokumenata.
Boje samih kutija mogu biti različite pa na taj način možete dodatno
sortirati dokumenta.
Polja za etikete koje se nalaze na prednjoj strani olakšavaju
označavanje sadržaja same arhivske kutije.

Međutim arhivske kutije ne služe samo za arhiviranje već mogu služiti i
za sortiranje ili transport dokumenata. Kutije u našoj ponudi imaju
jednostavan i lak za korišćenje princip otvaranja i zatvaranja koji
omogućava lako odlaganje, pregled i vađenje dokumenata bez mogućnosti
oštećenja.

Nekada su ove kutije bile isključivo vezane za poslovne korisnike, ali
sada sa sve većim brojem važnih dokumenata sa kojima se susrećemo tokom
godine arhivske kutije su našle svoju primenu i u kućnoj varijanti. Sve
je veća potreba da se važni dokumenti pohrane u arhivske kutije koje će
ih sačuvati od prašine, svetlosti kao i od uticaja drugih spoljnih
faktora koji dovode do njihovog propadanja.

Važna napomena je da sve arhisvke kutije odlažete na mestu bez vlage i
da taj prostor bude zaštićen od glodara i drugih štetočina.

Prilikom odabira arhivske kutije vodite računa da će se neka dokumenta
čuvati možda i više decenija pa pored same cene obratite pažnju i na
kvalitet proizvoda.