https://www.opremikancelariju.rs/g.aspx
Otvoreni portal
Registratori

Registratori ili kako ih popularno nazivaju klaseri su kartonski fajlovi sa kutijom i uloškom u koje se arhivira dokumentacija.

Razlikujemo široke (standardne debljine oko 8cm) i uske (one malo tanje oko 5cm) kao i one A4 ili A3 formata. Tu dolaze i oni manji B5 formata koji se uglavnom koriste za arhiviranje naloga za uplatu, isplatu ili prenos.

Registratori dolaze u više boja, a postoje i oni koji su karirani i kada vidite takve znajte da reč o repariranim registratorima. Reparirani registratori se prave od starih i na njima se presvlači karton novim papirom i mehanizam u njima se menja ukoliko za tim postoji potreba.