https://www.opremikancelariju.rs/g.aspx
Otvoreni portal
Zaštitne maske i dezinfekcija

Pod kategoriju Higijena, spadaju sva sredstva za održavanje čistoće poslovnog prostora sa posebnim naglaskom na sredstva za dezinfekciju.Ovde možete pronaći sredstva za čišćenje, sapune, deterdžente, kompletan pribor za čišćenje, sredstva za dezinfekciju kao i uredjaje za prečišćavanje vazduha.